logo
ATLARDA KAS TUTULMASI HASTALIĞINA KARŞI ÖZEL YEMLEMENİN FAYDALARI;

Atlarda Myopati (kas tutulması) hastalığına karşı özel yemlemenin faydaları;

Myopati (kas tutulması) hastalığına meyilli atların özel beslenme gereksinimleri vardır. Tahıllarda bulunan karmaşık bir karbonhidrat olan nişastadan elde edilen fazla enerji, kas tutulması hastalığının beslenme kaynaklı birincil kaynağıdır.

Nişasta, tüm bitkilerde, hatta otlarda bile bulunur ve bu nedenle diyetten tamamen çıkarılması mümkün değildir. Kaslar tarafından kullanılan birincil "yakıt" olan glikoza dönüşen bir karbonhidrat olması bakımından, normal performansı sürdürebilmek için diyette her zaman belirli bir miktar nişasta olması gerekmektedir. Çoğu yarış atı, orta ila yüksek nişasta profiline sahip yemlerden yararlanır, ancak kas tutulmasına meyilli atlar, kaslarının hareketinde sorunlara neden olan nişastaya karşı bir duyarlılığa sahiptirler.

Kas tutulmasını etkileyebilecek birkaç faktör vardır; Bunlar, mevcut kondisyon seviyesinin üzerinde çalışmak, heyecanlı davranışlar ve diyette fazla miktarda nişastadır. Nişasta alımını düzenleyerek ve alternatif enerji kaynakları arayarak, beslenme açısından ve aynı zamanda davranış açısından kas tutulması riskini azaltmak mümkündür.

Atlarda tepkisellik veya uyarılabilirlik, nişasta ile doğrudan ilişkilidir. Nişasta alımı azaltıldığında ve diyet daha fazla yağ içerdiğinde, bir atın gerginliği veya aşırı uyarılması azalır. Bu nedenle, kas tutulmasına karşı üretilen yemler genellikle kas sorunları olmayan ancak kolayca uyarılabilir karaktere sahip olan yarış atları tarafından tüketilir, çünkü bu yemler, atın davranış biçimine de etki ederler.

Tipik yemlerin nişasta içeriği %20-30 iken, yulafta bu oran % 40-50'dir. Kas tutulmasına meyilli atlar için formüle edilmiş yemler, tipik olarak %15 veya daha düşük bir nişasta profiline sahiptirler. Nişasta miktarı az olduğu için, lif ve yağlar gibi alternatif kaynaklardan enerji elde etme ihtiyacı doğmaktadır.

Lif de kompleks bir karbonhidrattır, ancak nişastanın aksine, ince bağırsakta sindirilmez ve glikoza dönüşmez. Lif, at için güvenli bir enerji kaynağı olan uçucu yağ asitlerine dönüştürülmek için kalın bağırsakta sindirilir. Kas tutulmasına karşı üretilen yemler genellikle geleneksel yemlerle karşılaştırıldığında, yüksek oranda lif barındırır.

Yağ, doğal olarak kalori yoğun bir gıdadır ve küçük miktarlarda bile yüksek enerji sağlar. Yağ, kas tutulmasına meyilli atları beslemek için güvenlidir ve çoğu kas tutulmasına karşı üretilen yemin %8 civarında yüksek yağ içeriği vardır. Yağın kalitesi de önemlidir, çünkü yağ sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini de sağlaması açısından önemli bir besindir. Keten tohumu yağı ve soya yağı, genellikle at yemlerinde kullanılan iki yüksek kaliteli yağ çeşididir ve atların çok hoşuna gider.

Düşük nişasta ve yüksek yağ oranına sahip bir yem seçimi, atlarda kas tutulması ile baş edebilmek için önemlidir. Bu yemin nasıl verildiği de önemlidir, çünkü kas tutulmasına meyilli atların egzersiz programlarına göre dikkatlice beslenmesi gerekir. Sadece yürüyüş veya hafif çalışma yapmayı planladığınız günlerde, önceki geceden verilen yemi azaltmak ve o gün boyunca azaltılmış bir miktar ile devam etmek önemlidir. Çalışma temposu normale döndüğünde, yem miktarı da günlük normal seviyeye döndürülebilir.