logo
DOĞAL HAYATTA  ATLAR NASIL BESLENİR?
Atlarında doğal hayatlarında beslenme davranışları kendilerine özgü bir takım anatomik özellikler  ve fizyolojik değişiklikler ve belirtiler sonucunda şekillenir. Bu fizyolojik değişiklikler hormonlar, sinir iletimleri ve homeostatik mekanizmaları kapsar ki böylece hayvanda bir açlık hissi oluşur. Sonuç olarak at başını eğer, koklar, test eder, çiğner ve yutar.
Doğada izlenen atların 24 saat boyunca yaklaşık 5 ila 12 km mesafede serbestçe dolaştığı ve günün yaklaşık olarak 10-14 saatini hem dolaşıp hem otlayarak geçirdikleri gözlemlenmiştir. Atların otlanmadıkları aralıkların yaklaşık 1 saat ile 2 saat kadar olduğu ancak bu sürenin nadir olarak üç saati bulduğu gözlemlenmiştir. Bu onların doğal beslenme alışkanlıklarıdır ve atların sindirim sistemleri bu tip bir beslenmeye uygundur. Midesi nerede ise yarım kova kapasiteye sahip olan bu canlı büyük miktarlarda yem yiyemez.
Evcilleştirilmiş olan atların bakımında gerek padok alanlarının yetersizliği gerekse yapılacak olan sportif aktivitenin ön plana geçerek otlamanın mümkün olmaması sebebi ile istenilen performansın sağlanabilmesi için atın ihtiyaçlarının tümünü kapsayan dengeli karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral maddeleri içeren at yemlerikullanmak şart haline gelmiştir ki bu beslenme şekli genellikle gün içerisinde aralarında uzun açlık periyodlarının olduğu 2 ya da 3 kez yemlemeyi kapsar. 
 
Mide sürekli asit üreten bir organdır, midedeki bu asit sindirimi arttırır ve yemde olabilecek zarar verici maddeleri parçalar. Sindirim için gerekli olan bu asit aslında mide duvarı için zararlıdır. Midedeki bu asidi tükürük bezlerinden salgılanan (ki atta bu miktar günlük yaklaşık 40 litreyi bulur) tükürük salgısı nötralize etmektedir. Doğal hayattaki sürekli beslenme halinde olan atların sürekli salgıladıkları tükürük mideye giderek midede üretilen asit ile mükemmel bir dengenin oluşmasını sağlar.
 
İnsan ile at arasındaki en önemli farklardan birisi de atların sadece yem maddelerini çiğnerken tükürük salgılamalarıdır. Atların mümkün olan en uzun sürelerde çiğneme hareketi yapması, sonucu üretilen tükrük at yeminin de ıslanmasına yardımcı olarak yemin sindirim kanalında hareketini de kolaylaştırır. Sonuçta çiğneme hareketinin çok olması hazmı kolaylaştıran ve sindirim problemi olma ihtimalini azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkar.
Dolayısı ile sportif faaliyet ve ya damızlık amaçla kullanılan atların performanslarını arttırmak amacı ile kullandığımız dengeli yemlerden faydalanmalarını arttırmak için uzun çiğneme periyodlarının olduğu kaba yemleri de rasyon içerisinde düşünmek zaruridir. Bu kaba yemleri yeterli miktar ve süreler ile alamayan atlarda midede ki asidin nötralize edilememesi sebebiyle at tükrük üretmek amacıyla çeşitli anormal davranışlar edinebilir. Örneğin; yel yutması, kapıları kemirme gibi.
 
Sonuç olarak çeşitli sebepler ile doğada serbest dolaşmayan atların beslenme programının onların doğal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılması ve beklenen performansın alınabilmesi için yem içeriği ve yemleme tekniği dikkatlice programlanmalıdır.