logo
NEDEN AT YEMİNDE PREBİYOTİKLER VE PROBİYOTİKLER KULLANILIR?
Neden at yeminde prebiyotikler ve probiyotikler kullanılır? Atların sindirim sisteminin en büyük bölümü, genellikle arka bağırsak olarak bilinen kalın bağırsak grubudur. Sindirim anatomisinin bu bölümü, sindirimin gerçekleşmesi bakımından mide ve ince bağırsaklardan çok farklıdır. Buradaki bakteri fermantasyonu, enerji ve protein üretmek için yemlerde bulunan kompleks lifli karbonhidratları parçalar. Arka bağırsağın bakteri popülasyonu, dikkatli bir şekilde dengelenir ve yem bazlı bir diyete göre ayarlanır. Modern at bakımı ve yapılması gereken iş ile ilgili gerekli enerjinin sağlanmasına yönelik tahılla beslenme ihtiyacı, bağırsak bakteri profilinde çok kolay bir şekilde dengesizliğe neden olabilir. Bağırsak bakterileri ile ilgili rahatsızlığın en yaygın nedenlerinden biri, özellikle tahılda bulunan sindirilmemiş nişastanın arka bağırsağa ulaşmasıdır. İnce bağırsak, nişastayı her zaman yeterince işleyemez ve bu nedenle, fazlası kalın bağırsaklara gider. Kalın bağırsakta bulunan nişasta, bağırsak pH'ının düşmesine neden olan bakterilerin hızlı bir şekilde büyümesine neden olur. Bu pH düşüşü, faydalı bakterilerin hayatta kalmasını zorlaştırır ve bağırsakların dengesi, arka bağırsak asidozuna yol açacak şekilde değişir. Prebiyotikler ve probiyotikler, arka bağırsağın sağlıklı bir bakteri dengesine sahip olmasını desteklemek için kullanılır. Sağlıklı bir bakteri profili, sindirim için önemli olmasının yanı sıra bağışıklık fonksiyonu ile de bağlantılıdır. Yemler, genellikle bir maya türü olan saccharomyces cerevisiae ile desteklenir. Bu işlemin, yararlı bakterileri destekleyerek bağırsak pH'ını stabilize etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Maya, bir probiyotik olarak yemlerdeki protein ve lifin sindirimini arttırır ve magnezyum, fosfor ve potasyumun sindirimini iyileştirir. MOS (mannan oligosakkaritler), sindirim sağlığı için de faydalı olan bir prebiyotiktir. MOS, bir patojen bağlayıcı işlevi olan, bağırsaktaki istenmeyen patojenleri güvenli bir şekilde uzaklaştıran bir prebiyotiktir. Atlar dahil birçok türde bağışıklık tepkisini iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra, damızlık kısraklardaki kolostrum (ilk süt) kalitesini iyileştirir. Bir yemde prebiyotik ve probiyotik kullanımı, bu tür takviyelerin uygun bir şekilde her öğünde verilmesini sağlar. Prebiyotik ve probiyotikler, pelet yem bileşeni aracılığıyla verildiği zaman etkili olur.