logo
SÜTTEN KESİLEN TAYLARIN BESLENMESİ;

Taylar sütten kesildiğinde, sütten kesme stresinin ve beslenmedeki değişimin tayların gelişmelerinde gerilemeye neden olmasını önlemek için dikkatli beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Yaşamın ilk yılında büyüme en yüksek düzeydedir ve istikrarlı bir büyüme oranının korunması önemlidir.

 Sütten kesme gibi dönemler, doğru şekilde izlenmezse büyümede düşüşe neden olabilir, bunu da sıklıkla büyümede ani bir yükselmenin meydana geldiği telafi edici bir büyüme takip eder. Büyümede, düşüş veya artış şeklindeki ani değişimler kemiklerle ilgili belirli bozuklukların gelişme riskini artırabilir.

 Sütten kesilen yavrular, lisin gibi esansiyel amino asitleri sağlayan kaliteli bir protein kaynağını temin eden bir yeme ihtiyaç duyarlar. Lisin, büyüme için ihtiyaç duyulan kilit amino asittir. İlkbaharda, doğal olarak optimum floraya sahip padoklarda bulunur ancak mevsim boyunca değişir ve kuru otta çok düşüktür.

Sütten kesilmiş taylar ve yearling’lerin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış yemle beslenmesi, önemli amino asitlerin tutarlı bir şekilde alınmasını sağlayacaktır. Çok küçük bir mideye sahip at ve tayların, yem alımının mümkün olduğunca çok öğüne bölünmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan yem miktarı, tutarlı büyümeyi sürdürmek için padokların bitki örtüsünün kalitesine göre ayarlanmalıdır. Gelişmekte olan eklem ve kemiklere, aşırı yüklenmeyi önlemek için sütten kesilen yavrular aşırı beslenmemeli ve şişman veya çok ağır hale gelmemelidir. Padokların bitki örtüleri besleyici değerlere sahipse ve tayların büyüme oranı iyiyse, dengeleyici yem kullanılması, aşırı enerji veya kalori vermeden önemli minerallerin sağlanmasının ideal yoludur. Gelişim çağındaki tayların kemikleri, pek çok padoğun sağlayabileceğinden daha fazla mineral alımına ihtiyaç duyarlar. Kalsiyum, fosfor, bakır ve çinko gibi mineraller kemik yapısını ve dayanıklılığı geliştirmek için esastır.

Sütten kesilen yavruların çoğu, yeni ortamlarına ve beslenme planlarına güzelce adapte olurlar. Sütten kesilme stresi, bakterilerde değişime neden olarak sindirim sistemini etkileyebilir. Bazı taylar diğerlerinden belirgin şekilde daha fazla etkilenirler. Sütten kesme sırasında ve sonrasında birkaç hafta boyunca probiyotik kullanılması, bağırsak bakterilerini stabilize etmeye ve besinlerin normal sindirimini desteklemeye yardımcı olabilir.

Sütten kesilen tayların vücut kondisyonunu düzenli olarak değerlendirmek ve gerektiğinde yemi ayarlamak, başarının anahtarıdır. Katı yemlerin herhangi bir zamanda azaltılması gerekiyorsa, dengeleyici yem kullanılması bu önemli yaşam döneminde tüm beslenme gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak açısından çok önemlidir.