logo
 MİDE ÜLSERİNE KARŞI ATLARIN YEMLENMESİ;

Mide Ülserine karşı Atların Yemlenmesi;

Atlarda görülen mide ülseri hastalığı, spor atlarında, gösteri atlarında ve hatta sıradan binek atlarında bile yaygın olan bir sorundur. Egzersiz yoğunluğu ve sıklığı, kısıtlı ot tüketimi, yüksek nişastalı beslenme ve su tutulumu gibi faktörler, mide ülserlerinin ortaya çıkmasına katkısı olan etkenlerdir.

Atların diyetinin düzenlenmesi, ülser riskini azaltmanın önemli bir parçasıdır. Doğru yem tedariki ve yemlerden kontrollü nişasta alımı yoluyla sindirim ortamı daha iyi idare edilebilir ve asit seviyesi daha iyi düzenlenebilir.

Mide doğal olarak oldukça asidiktir ve düzenli yem alımını gerektirir. Merada olduğunda, bir atın 10-15 farklı beslenme dönemi olacaktır. Bu düzende, mide nadiren tamamen boş kalmakta ve düzenli olarak yutulan tükürükle asiditesi düşmektedir. Atların tükürüğü, aside karşı doğal bir tampon görevi görür ve midenin asit miktarını düzenleyen bir faktördür.

Günün bir kısmı veya tamamında ahırda tutulan bir at, daha az sıklıkta beslenecektir. Kuru ot sınırsız biçimde sağlandığında bile, atların beslenme biçimi, meradaki ile aynı düzende olmamaktadır. Bir atı ahırda tutmak, doğal beslenme düzenini bozduğu için ülser riskini artıracaktır. Mümkün olduğunca doğal beslenme davranışını sağlamak için, atın her zaman kuru ot’a erişimi olmalıdır.

Spor atları, kuru otun sağlayacağından daha fazla karbonhidrata gereksinim duyduğu için, yulaf gibi tahıllara veya vitamin veya minerallerle takviye edilmiş yemlere gereksinim duymaktadırlar. Atınızı neyle besleyeceğinize karar verirken, mide ülseri riskini azaltmak için, nişasta içeriğini dikkate almak önemlidir.

Yem mideye girdiğinde sindirim başlar. Midenin üst kısmında, az sayıda bakteri tarafından fermantasyon yoluyla gerçekleşir. Fermantasyonun yan ürünleri, uçucu yağ asitlerini ve laktattır. Bu maddeler, ülserlerin genellikle bulunduğu midenin üst kısmındaki yumuşak dokuya zarar verebilir. Bu etki en çok atların ahırda tutulduğu ve beslenmelerinin düzensiz olduğu durumlarda ortaya çıkar, bu da yemlemeden önce bir miktar asidin midede birikmesine sebep olur.

Yemlerden kaynaklanan ülser riski, yemlerdeki mevcut nişasta seviyesi ile ilgilidir. Yulaf gibi tahıllar, %40-50 seviyesindeki nişasta oranları ile nispeten bol miktarda nişasta içerirler ve yüksek ülser riski oluştururlar. Birden fazla bileşen içeren hazır spor atı yemleri, ülsere neden olma olasılığı daha düşük ve ayrıca ince bağırsakta sindirimi daha kolay olan daha kontrollü bir nişasta seviyesine sahip olacak şekilde formüle edilmişlerdir. Bu tür yemlerin nişasta oranı genellikle %20-30 seviyesindedir.

Atların düzenli olarak beslenmesi ve daha düşük nişasta içeren hazır yemlerin kullanılması yoluyla, özellikle ahırda tutulmaları gerektiğinde, diyet kaynaklı ülser riskini azaltmak mümkündür.