logo
GEÇ GEBELİKTE DAMIZLIK KISRAĞIN BESLENMESİ
Geç gebelikte damızlık kısrağın beslenmesi
Hamilelik ve laktasyonun çeşitli aşamalarında kısrağın beslenmesi, tay doğum ağırlığını, gelişimini ve alınan sütün kalitesini doğrudan etkiler. Doğduktan sonra telafi edici besleme daha önceki eksiklikleri telafi edemediğinden her aşamada doğru beslenme esastır.
Kısrakların gereksinimleri hamileliğin 7. ayından itibaren değişmeye başlar ve son üç aylık dönem geçerken 9. aydan itibaren daha belirgin hale gelir. Aşağıdaki tablo, özellikle ilgi duyulan bazı minerallerle birlikte enerji ve protein için besin gereksinimlerini göstermektedir. 
Değişim 7. ve 8. ayda küçüktür ve sadece protein ve enerjide küçük bir artış içerir. 9. ayda, kısrak 8. aya göre % 29 daha fazla kalsiyum, % 32 daha fazla fosfor ve % 25 daha fazla bakır gerektiren ana mineral ihtiyacında ani bir artış görülür. Mineral ihtiyacı önemli ölçüde değişmiş olsa da, enerji ihtiyacı sadece % 4 oranında artmıştır. Bir çok kısrak için bu, sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak, ancak yeterli mineral alımını sağlamak için bir zorluk teşkil etmektedir. Besleme dengeleyicileri, enerji bakımından düşük ancak mineral bakımından yüksek oldukları için bu kısraklar için ideal yemlerdir. Mera ve yemler hamileliğin bu aşamasında yeterli veya tutarlı bir mineral kaynağı sağlamayacaktır ve bu nedenle diyette ek mineraller sağlanmalıdır.
Mineral gereksinimi 9. aydan doğuma kadar sabit kalır. Enerji ve protein ihtiyacı her ay % 5-6 oranında yavaş yavaş artmaya devam etmektedir. Obez bir damızlık kısrak, sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip bir kısraktan daha zor yavrulayacağından ve daha kötü bir süt kalitesine sahip olacağından, bu sonraki aylarda aşırı besleme enerjisi vermemek önemlidir. 

 

7. ve 11. aylar arasında temel besinlerin özeti

   


 Besin  7 ay   8 ay   7. aydan 8. aya % artış  9 ay   8. aydan 9. aya % artış
 Enerji (MJDE)  75  77 3 %  80  4 %
 Protein (g)  729  759 4 %  797  5 %
 Kalsiyum (g)  28  28  0 %  36  29 % 
 Fosfor (g)  20  20  0 %  26  32 % 
 Bakır (g)  100  100  0 %  125  25 % 


Fetüs ve plasenta artık her gün yaklaşık 7.5 g kalsiyum ve 4 g fosfor tutacağından, kısrağın gebeliğin geç aşamalarında daha yüksek düzeyde mineral alması önemlidir. Fetüsün kendisi, yaşamın ilk birkaç ayı boyunca kullanılmak üzere karaciğerde demir, çinko, bakır ve manganez depolar. Bu tür minerallerde süt doğal olarak düşük olduğundan ve bir rezerv gerektiğinden gereklidir. Hamileliğin ilerleyen aşamalarında yetersiz mineral alımı, kısrağa verilen besin doğrudan süte dönüşmediği için laktasyon sırasında telafi edilemez. Söz konusu nedenlerle kısrakların, gebelik süresince ihtiyaçlarını optimum bir şekilde karşılamaları için özel hazırlanmış yemlerle beslenmeleri önem arz eder.

             
 Besin  10 ay   9. aydan 10. aya % artış   11 ay  10. aydan 11. aya % artış 
 Enerji (MJDE)  84  5 %  89  6 %
 Protein (g)  841  6 %  893  6 % 
 Kalsiyum (g)  36  0 %  36  0 %
 Fosfor (g)  26  0 %  26  0 %
 Bakır (g)  125  0 %  125  0 %